ข่าวสาร-กิจกรรม

ข่าวสารทั้งหมด

  • ซีพี-เมจิ สนับสนุน กิจกรรมบริจาคโลหิต

    วันศุกร์ 16 สิงหาคม 2562

  • ร่วมฉลองเมจิบัลแกเรียครบ 5 ปี มี Big Surprise

    วันเสาร์ 24 สิงหาคม 2562

  • CP-Meiji ฉลอง 30 ปี จับมือกรมปศุสัตว์

    วันศุกร์ 16 สิงหาคม 2562