ข่าวสาร-กิจกรรม

ข่าวสารทั้งหมด

  • เมจิบัลแกเรียพริวิเลจ รับคะแนนX2

    วันพุธ 17 เมษายน 2562

  • โครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานพนักงาน

    วันพฤหัสบดี 28 มีนาคม 2562

  • ซีพี-เมจิ ร่วมใจบริจาคโลหิต

    วันพฤหัสบดี 28 มีนาคม 2562