ข่าวสาร-กิจกรรม

ข่าวสารทั้งหมด

  • กิจกรรมเปิดประตูสู่โลกกว้าง English Camp  Connext Ed 1 โดยการสนับสนุนของ ซีพี-เมจิ

    วันเสาร์ 14 พฤศจิกายน 2563

  • ซีพี - เมจิ เดินหน้าพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

    วันพฤหัสบดี 8 ตุลาคม 2563

  • ซีพี-เมจิ ร่วมกับ จ.ปทุมธานี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ  

    วันจันทร์ 28 กันยายน 2563