ข่าวสาร-กิจกรรม

ซีพี-เมจิ มอบอุปกรณ์การเรียน มอนเตสซอรี่

วันจันทร์ 20 มกราคม 2563

ซีพี-เมจิ มอบอุปกรณ์การเรียนแก่ 3 โรงเรียนประชารัฐ ใน จ.นครราชสีมา ยกระดับการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

ซีพี-เมจิ มอบอุปกรณ์การเรียน มอนเตสซอรี่ แก่ 3 โรงเรียนประชารัฐ ใน จ.นครราชสีมา ยกระดับการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน โดยส่งมอบอุปกรณ์มอนเตสซอรี่ เพื่อส่งเสริมการเรียน พัฒนาศักยภาพของนักเรียนปฐมวัยให้มีสมาธิ คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง