ข่าวสาร-กิจกรรม

สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

วันอังคาร 14 พฤษภาคม 2562

ภาคีเครือข่ายทั้งรัฐ-ภาคเอกชน ซีพี-เมจิ ผนึกกำลังสร้างฝายมีชีวิตต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

พลเอกวิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานมอบฝายมีชีวิตต้นแบบ โครงการ “รวมใจภักดิ์ รักสามัคคี สดุดี องค์ราชัน” ณ ลำห้วยผีหลอก อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พร้อมด้วยนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, พลตรีปรีชา เบญจขันธ์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า, พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18, คุณดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย, คุณสุจริต มัยลาภ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง, คุณสสิลรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ และคุณวิวัฒน์ ภูมิพิทักษ์กุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพี-เมจิ และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีส่งมอบฝายแห่งแรกของจังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562 เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและป้องกันอุทกภัยของชุมชน ตลอดจนอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศอย่างยั่งยืน และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม