ข่าวสาร-กิจกรรม

มอบนมจากใจ ร่วมต้านภัย COVID -19 ให้อำเภอหนองแค จ.สระบุรี

วันพฤหัสบดี 9 เมษายน 2563

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ส่งมอบผลิตภัณฑ์นมเมจิและน้ำดื่ม CP ให้กับ อำเภอหนองแค จ.สระบุรี เพื่อแสดงความขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในการจัดระเบียบ คัดกรอง เฝ้าระวัง และสังเกตชุมชน เพื่อป้องกันการกระจายโรคไวรัส COVID -19  เพื่อพร้อมสำหรับการบริการประชาชนต่อไป