ข่าวสาร-กิจกรรม

ซีพี-เมจิร่วมกิจกรรม CSR กับโรงเรียนนายร้อยจปร.

วันจันทร์ 10 กันยายน 2561

ในวันที่ 20 ส.ค. 61 บริษัทซีพี-เมจิ จำกัด นำโดยคุณวิวัฒน์ ภูมิพิทักษ์กุลรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ได้นำผู้บริหารและพนักงานจัดกิจกรรม CSR ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ด้วยผลิตภัณฑ์นมเมจิ โดยมอบผลิตภัณฑ์นมเมจิ ให้กับ นร.รร.นายร้าย จปร. โดยมี พ.อ.สราวุธ จันทร์วัฒน์ ผู้อำนวยการกองจิตวิทยาและการนำทหาร กรมนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พันเอกเกษมสัน ปัทมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเทีี่ยว โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และคณะเป็นตัวแทนรับมอบผลิตภัณฑ์จากทาง ซีพี-เมจิในครั้งนี้