ข่าวสาร-กิจกรรม

แลกของรางวัล และระยะเวลาการร่วมสนุก

วันจันทร์ 8 ตุลาคม 2561

 

ระยะเวลาการร่วมสนุก

• สะสมคะแนน : 8 ตุลาคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 (ใบเสร็จตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สามารถร่วมสนุกได้)

• แลกของรางวัล : 8 ตุลาคม 2561 ถึง 23 ธันวาคม 2561

การสะสมคะแนนใบเสร็จ  

• ใบเสร็จเมจิบัลแกเรีย แบบถ้วย หรือ แบบขวด 1 ชิ้น จะได้ 20 คะแนน  

• ใบเสร็จเมจิบัลแกเรีย แบบถ้วย ขนาด 450 กรัม จะได้ 90 คะแนน

 

หรือดูของรางวัลทั้งหมดได้ที่  http://bit.ly/BulgariaPrivilegeRedeem