ข่าวสาร-กิจกรรม

ร่วมฉลอง “ซีพี-เมจิครบรอบ 30 ปี”

วันอังคาร 8 ตุลาคม 2562

ร่วมฉลอง “ซีพี-เมจิครบรอบ 30 ปี” คืนกำไรให้ลูกค้ากับรางวัลมากมายกว่า 300 รางวัล รวมมูลค่า 846,000 บาท เพียงเป็นสมาชิก ALL member และซื้อสินค้ากลุ่มซีพี-เมจิ ที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2562 – 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23.59น.

   กติกา   

 

1. ผู้ร่วมรายการซื้อผลิตภัณฑ์ซีพี-เมจิ ทุกมูลค่า 30 บาท ต่อใบเสร็จ ผ่านช่องทาง 7-Eleven ทุกสาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ และแสดงความเป็นสมาชิก All Member ของ 7-Eleven จะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติ เพื่อลุ้นรางวัล โดยเริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23:59 น.  

2. ราคาทุกมูลค่า 30 บาทเท่ากับ 1 สิทธิ์ (เศษของมูลค่า 30 บาทจะไม่ได้รับสิทธิ์)

3. ผู้ร่วมรายการสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ กลุ่ม ซีพี-เมจิ ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน

 

   ระยะเวลากิจกรรมผลิตภัณฑ์ กลุ่ม ซีพี-เมจิ   

 

ผู้ร่วมรายการจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลระหว่างการซื้อผลิตภัณฑ์ กลุ่ม ซีพี-เมจิ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562

ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23:59 น.   ผ่านการซื้อสินค้าที่ร้าน 7-Eleven ที่ร่วมรายการ

กำหนดจับรางวัล 4 ครั้ง เวลา 10.00 น. บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 ซอยนนทบุรี  48

ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000  และ ประกาศรางวัล ผ่านทาง https://cpmeiji.com/th/news/view/cpmeiji30thyear และ www.luckyonegroup.net ดังนี้ 

 

ครั้งที่ 1

สำหรับผู้ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 ตุลาคม 2562 

จับรางวัล ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรางวัล วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป 

ผู้โชคดีครั้งที่ 1 จะได้รับคะแนน All Member ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562  

 

ครั้งที่ 2 

สำหรับผู้ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 

จับรางวัล ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรางวัล วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป 

ผู้โชคดีครั้งที่ 2 จะได้รับคะแนน All Member ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  

 

ครั้งที่ 3

สำหรับผู้ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 

จับรางวัล ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรางวัล วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป 

ผู้โชคดีครั้งที่ 3 จะได้รับคะแนน All Member ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562  

 

ครั้งที่ 4

สำหรับผู้ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 กองรวมกันเป็นครั้งที่ 4 

จับรางวัล ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรางวัล วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

โดยครั้งที่ 4 ของรางวัล จะเป็นทองคำแผ่นเมจิ หนัก 3 บาท 3 รางวัล

 

รายละเอียดรางวัล มีดังนี้ 

   ครั้งที่ 1 : 24 ต.ค.-30 ต.ค. 2562   

1). คะแนน 3,000,000 แต้ม มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท รวม 1 รางวัล มูลค่ารวม 30,000 บาท 

2). คะแนน 300,000 แต้ม มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท 10 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท

3). คะแนน 30,000 แต้ม มูลค่ารางวัลละ 300 บาท 100 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท

 มูลค่ารวม 90,000 บาท

 

   ครั้งที่ 2 : 31 ต.ค.-13 พ.ย. 2562   

1). คะแนน 3,000,000 แต้ม มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท รวม 2 รางวัล มูลค่ารวม 60,000 บาท 

2). คะแนน 300,000 แต้ม มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท 10 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท

3). คะแนน 30,000 แต้ม มูลค่ารางวัลละ 300 บาท 100 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท

 มูลค่ารวม 120,000 บาท

 

   ครั้งที่ 3 : 14 พ.ย.-23 พ.ย. 2562   

1). คะแนน 30,000,000 แต้ม มูลค่ารางวัลละ 300,000 บาท รวม 1 รางวัล มูลค่ารวม 300,000 บาท 

2). คะแนน 3,000,000 แต้ม มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท 2 รางวัล มูลค่า 60,000 บาท

3). คะแนน 300,000 แต้ม มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท 10 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท

4). คะแนน 30,000 แต้ม มูลค่ารางวัลละ 300 บาท 100 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท

 มูลค่ารวม 420,000 บาท

 

   ครั้งที่ 4 : 24 ต.ค.-23 พ.ย. 2562   

ทองคำแผ่น เมจิ หนัก 3 บาท 3 รางวัล (มูลค่ารางวัลละ 72,000 บาท รวม 3 รางวัล มูลค่ารวม 216,000 บาท)

 

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัดจะทำการดึงข้อมูลหมายเลขสมาชิก All member ของผู้ร่วมรายการทั้งหมด จัดพิมพ์ แล้วนำมาตัดเป็นชิ้นส่วน นำมาจับรางวัลตามวันและเวลาที่กำหนดต่อไป

 

2. ในการจับรางวัลของผู้โชคดีที่จะได้รับคะแนนสะสม All member ของ 7-Eleven แต่ละครั้ง ผู้โชคดีแต่ละท่านมีสิทธิ์จะได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวในแต่ละรอบ

 

3. ผู้โชคดีจะได้รับคะแนน All Member ตามรอบของ 7-Eleven กำหนดเท่านั้น  

 

4. ในการจับรางวัลของผู้โชคดีที่จะได้รับทองคำแผ่น หนัก 3 บาท จำนวน 3 รางวัล ผู้โชคดีทุกท่านที่ร่วมซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562  ผ่านช่องทาง 7-Eleven และเป็นสมาชิก All Member จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลอีกครั้ง

 

5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทองคำ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด, Application 7-Eleven TH ที่มีการลงทะเบียนสมาชิก ALL member เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมหมายเลขสมาชิก ALL member (สามารถดูได้ที่ข้อมูลส่วนตัวบน Application 7-Eleven TH) ที่มีรหัสถูกต้องตรงกับหมายเลขที่ประกาศ เป็นหลักฐานในการรับของรางวัลด้วยตนเอง 

 

6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทองคำ ต้องมารายงานตัวภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทําการประกาศผลเเต่ละครั้ง

 

7. กรณีผู้โชคดีไม่มี  Application 7-Eleven TH ที่มีการลงทะเบียนสมาชิก พร้อมหมายเลขสมาชิก ALL member หรือ บัตรสมาชิกที่แสดงหมายเลขสมาชิก ALL member ที่ถูกต้องมาแสดง หรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลและจะทำการจับชิ้นส่วนเพื่อหาผู้โชคดีคนใหม่มาทดแทนต่อไป

 

8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ที่มีมูลค่าของรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตาม คำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าวเอง

 

9. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถ แลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบเเต่อย่างใด

 

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ของรางวัลใหม่นั้นจะมีมูลค่าเทียบเท่าของรางวัลเดิม

 

11. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อขอรับรางวัลที่บริษัท บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด โทร 02-664-5291 ที่อยู่ :1 อาคารซีพีทาวเวอร์ 2  ชั้น 30 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00น. ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป

 

12. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดเเละสิ้นสุด

 

13. พนักงานและครอบครัวของพนักงาน บริษัท ซีพี เมจิ จํากัด และบริษัทฯ ในเครือ และบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ

 

ประกาศรางวัล

 

   ครั้งที่ 1 : 24 ต.ค.-30 ต.ค. 2562   

1). คะแนน 3,000,000 แต้ม มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท รวม 1 รางวัล มูลค่ารวม 30,000 บาท 

1. คุณณภาภัช มานะจิตต์ Member ID 010003635117 

 

2). คะแนน 300,000 แต้ม มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท 10 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท

1. คุณสุพจน์ จันทร์สา Member ID 010002493073

2. คุณปรุฬห์ สุเมธเมธาชัย  Member ID 010004287762

3. คุณกมลศรี ไพรพฤกษ์ Member ID 010003793280

4. คุณจริยา ธงไชย Member ID 010006637282

5. คุณวิภานันท์ ทันวัน Member ID 010000795057

6. คุณเผชิญสุข แก้วไทรนันท์ Member ID 010007817587

7. คุณกัญญพัชร ทวีคูณ Member ID 010003568322

8. คุณศรยา วงษ์ศรยา Member ID 010007914777

9. คุณสุทธิลักษณ์ รุ่งสุวรรณ Member ID 010001588012

10. คุณวิไลพร ประภาการ Member ID 010002969583

 

3). คะแนน 30,000 แต้ม มูลค่ารางวัลละ 300 บาท 100 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท

1. คุณนันท์นภัส สวรรค์นพจินดา Member ID  010001931691

2. คุณอุทร ม่วงศรี Member ID  010002683716

3. คุณปีณิต อุตศรี Member ID  010007168712

4. คุณปัญญานารถ กองแก้ว Member ID 010006715140

5. คุณปรียาภรณ์ ฟักชื่น Member ID 010003488610

6. คุณวิฑูรย์ เปรมปรีด์ Member ID 010007961684

7. คุณไซตง บาดง Member ID 010003956737

8. คุณนิพาพร วงษ์บุญส่ง Member ID  010000772683

9. คุณสุปราณี บุญสโตร์ Member ID 010001753712

10. คุณสุธี รองทรัพย์ Member ID 010008754845

11. คุณนันทกา อุบลเขียว Member ID 010000970018

12. คุณปิยภรณ์ ยูงทอง Member ID 010001252937

13. คุณสรรพลักษณ์ ภิระบรรณ์ Member ID 010005299795

14. คุณปภังกร สีจ๊ะแปง Member ID 010001501652

15. คุณสุประวีณ์ จริยธัญรัตน์ Member ID 010005863233

16. คุณศิรินภา แสงสุขสว่าง Member ID 010008449465

17. คุณนิลาวรรณ วงค์โพธิ์ศรี Member ID 010002981741

18. คุณอัจจิมา องอาจ Member ID 010002557984

19. คุณสุภาภรณ์ แก้วคำ Member ID 010005700144

20. คุณสิทธิพล พรชัย Member ID 010000673685

21. คุณปิญชาน์ สมภักดี Member ID 010004799605

22. คุณปิยกรณ์ ศรีอาจ  Member ID 010002558104

23. คุณวรัทยา สุนันต๊ะ Member ID 010000758996

24. คุณพงษ์ศักดิ์ ศรีประเสริฐ Member ID 010000758996

25. คุณสมฤทัย เหลือสง่า Member ID 010007109746

26. คุณสหรัฐ มอร์เตโร Member ID 010007109746

27. คุณสุทธิชัย เทียมสมชาติ  Member ID 010000174560

28. คุณศสิรินทร์ เกาะกากลาง  Member ID 010005182222

29. คุณสุนิสา วิเศษวิสัย  Member ID 010000983805

30. คุณไซนับ หะยะ Member ID 010003258353

31. คุณกรผกา เพ็ชร์แย้ม Member ID 010003030737

32. คุณเมตตา ใสสี Member ID 010001040529

33. คุณนริศรา หอมเดิม Member ID 010000667385

34. คุณดวงเดือน จงจิตต์ Member ID 010001458195

35. คุณสุทิมา ประสิทธิ์ตราไพศาล Member ID 010000182347

36. คุณภูริภัทร ภัทราพรนันท์  Member ID 010001447238

37. คุณวรรณนภา กองตา Member ID 010007799700

38. คุณคำนวณ ช่วยประสาทวัฒนา  Member ID 010001563765

39. คุณกาญจนา โฉลกเหมาะ Member ID 010003594017

40. คุณพีรพัฒน์ คชสวัสดิ์  Member ID 010008654993

41. คุณพรทิพย์ แก้วกองทรัพย์ Member ID 010000251640

42. คุณศุภชัย จิวะพันธุ์ชัย Member ID 010002610456

43. คุณจารุวรรณ พ่วงภิญโญ  Member ID 010004565486

44. คุณจิราวรรณ จำปาทอง Member ID 010008541156

45. คุณธัญญธร ประชันกาญจนา  Member ID 010006880395

46. คุณพิชญา บุญสัมพุทธ Member ID 010000793585

47. คุณบุญเกียรติ น้ำแก้ว Member ID 010002595257

48. คุณศศิธร จันทร์สว่าง   Member ID 010003130423

49. คุณนพรัตน์ ง้าวไข่น้ำ  Member ID 010002349856

50. คุณวงษ์ดาว พลัดพูลผล  Member ID 010005345811

51. คุณชื่นจิตต์ สาระกูล Member ID 010003185012

52. คุณฐาพล เพ็ชรภูมี  Member ID 010004694398

53. คุณณัฐกฤตา กันทะวัง  Member ID 010001979045

54. คุณมาลี ไชโย  Member ID 010002002748

55. คุณนฤมล สินเจิมศิริ Member ID 010008821081

56. คุณเอกศิษฏ์ เจริญธันยบูรณ์  Member ID 010003620035

57. คุณพิศาล อักษร Member ID 010008741110

58. คุณนิสิต ธเนศนิตย์ Member ID 010004054818

59. คุณอมรรัตน์ บุญมาปะ  Member ID 010003798865

60. คุณกลรัตน์ สุขใส Member ID 010001523599

61. คุณลัทธพล ทองปิ่น  Member ID 010005261144

62. คุณไฉไล แม้นสกุล Member ID 010006115080

63. คุณปรมาพร เรืออาจ Member ID 010004789578

64. คุณพัชรนันท์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา Member ID 010002312444

65. คุณสมพร น่าชม Member ID 010004579276

66. คุณบุณยภา ปุงบางกะดี่ Member ID 010003433018

67. คุณทานตะวัน แย้มบุญเรือง Member ID  010002350850

68. คุณจันทณา ฮะทะโชติ Member ID 010004628549

69. คุณปราณี โปเบะ Member ID  010006550878

70. คุณภูริพันธ์ แก้วชำนาญ Member ID 010004107767

71. คุณอรพรรณ อ้วนคำจันทร์ Member ID 010007716929

72. คุณละมัย สิงหาร Member ID 010008225335

73. คุณกริยากร ธิวะโต Member ID  010000131068

74. คุณพินิจ ศรีสุวรรณ์ Member ID  010008822845

75. คุณเศรษฐกานต์ ทองปาน Member ID  010002336539

76. คุณวรมนพรรณ ทองศรีโชติช่วง Member ID 010000197486

77. คุณจิตติมา โคตรสมบัติ Member ID 010003314893

78. คุณอังคนา ศรีชัยยา Member ID 010000825916

79. คุณพัชรภรณ์ ชนะชาญ Member ID  010007077763

80. คุณปุณยวีร์ บำรุงศรี Member ID  010005952056

81. คุณวีระพันธ์ สุทธิเพชร Member ID 010005621191

82. คุณเกริยา ภูมิมาลา Member ID  010007207758

83. คุณสลักจิตร พวงพุฒิ Member ID  010007041870

84. คุณจักร์เพชร คงทา Member ID 010006164823

85. คุณรัชพล มาตรชัยสิงห์ Member ID  010007703115

86. คุณเฉลิมศรี เตริยาภิรมย์ Member ID  010004838848

87. คุณสุรัตนา บางศิริ Member ID 010000782468

88. คุณเหยียน ไท่ เจี่ยน Member ID  010004236113

89. คุณบูรพา สายบัว Member ID  010004061968

90. คุณนฤมล ศรประดิษฐ์ Member ID 010000683086

91. คุณรจนา นวลจันทร์ Member ID  010000683086

92. คุณสิริพร สอนชิต Member ID  010001467815

93. คุณธนกร ทองชาวนา Member ID  010001435577

94. คุณโสภิต เตียมพานิช Member ID  010001177831

95. คุณสาสิริยา สืบแสงสิรีโชค Member ID 010002504825

96. คุณภีม ศรีจำลอง Member ID 010006135670

97. คุณจรินทร์ทิพย์ บินกาซัน Member ID  010000912514

98. คุณภัทรภร ชีวเกษมกุล Member ID  010003373095

99. คุณจริยา บุญภัทรรักษา Member ID  010000534870

100. คุณสุภาวดี อรบุตร Member ID  010007260550

 

    ขั้นตอนการรับของรางวัล     

1. สำหรับผู้โชคดี จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับอีกครั้ง และได้รับคะแนนตามรอบของ ALL Member หลังจากยืนยันตัวตน ภายใน 7 วัน ซึ่งการยืนยันตัวตนประกอบไปด้วย 
- การส่งสำเนาบัตรประชาชน และ 
- ชำระภาษี ณ ที่จ่าย
หากผู้โชคดีไม่สามารถติดต่อได้และ / หรือ ไม่ติดต่อกลับภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผล ถือว่าสละสิทธิ์ของรางวัลดังกล่าว      ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับของรางวัลได้ที่ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทร 02-591-9800

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ที่มีมูลค่าของรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าวเอง

3. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถ แลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลภายนอก  

หรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบเเต่อย่างใด