ข่าวสาร-กิจกรรม

ร่วมฉลอง “ซีพี-เมจิครบรอบ 30 ปี”

วันอังคาร 8 ตุลาคม 2562

ร่วมฉลอง “ซีพี-เมจิครบรอบ 30 ปี” คืนกำไรให้ลูกค้ากับรางวัลมากมายกว่า 300 รางวัล รวมมูลค่า 846,000 บาท เพียงเป็นสมาชิก ALL member และซื้อสินค้ากลุ่มซีพี-เมจิ ที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2562 – 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23.59น.

   กติกา   

 

1. ผู้ร่วมรายการซื้อผลิตภัณฑ์ซีพี-เมจิ ทุกมูลค่า 30 บาท ต่อใบเสร็จ ผ่านช่องทาง 7-Eleven ทุกสาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ และแสดงความเป็นสมาชิก All Member ของ 7-Eleven จะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติ เพื่อลุ้นรางวัล โดยเริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23:59 น.  

2. ราคาทุกมูลค่า 30 บาทเท่ากับ 1 สิทธิ์ (เศษของมูลค่า 30 บาทจะไม่ได้รับสิทธิ์)

3. ผู้ร่วมรายการสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ กลุ่ม ซีพี-เมจิ ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน

 

   ระยะเวลากิจกรรมผลิตภัณฑ์ กลุ่ม ซีพี-เมจิ   

 

ผู้ร่วมรายการจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลระหว่างการซื้อผลิตภัณฑ์ กลุ่ม ซีพี-เมจิ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562

ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23:59 น.   ผ่านการซื้อสินค้าที่ร้าน 7-Eleven ที่ร่วมรายการ

กำหนดจับรางวัล 4 ครั้ง เวลา 10.00 น. บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 ซอยนนทบุรี  48

ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000  และ ประกาศรางวัล ผ่านทาง https://cpmeiji.com/th/news/view/cpmeiji30thyear และ www.luckyonegroup.net ดังนี้ 

 

ครั้งที่ 1

สำหรับผู้ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 ตุลาคม 2562 

จับรางวัล ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรางวัล วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป 

ผู้โชคดีครั้งที่ 1 จะได้รับคะแนน All Member ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562  

 

    ประกาศผลผู้โชคดีครั้งที่ 1 คลิ๊กที่นี่   http://bit.ly/Annoucement30th     

 

ครั้งที่ 2 

สำหรับผู้ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 

จับรางวัล ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรางวัล วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป 

ผู้โชคดีครั้งที่ 2 จะได้รับคะแนน All Member ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  

 

    ประกาศผลผู้โชคดีครั้งที่ 2 คลิ๊กที่นี่   http://bit.ly/30thYearAnnouncement2   

 

 

ครั้งที่ 3

สำหรับผู้ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 

จับรางวัล ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรางวัล วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป 

ผู้โชคดีครั้งที่ 3 จะได้รับคะแนน All Member ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562  

    ประกาศผลผู้โชคดีครั้งที่ 3 คลิ๊กที่นี่   http://bit.ly/30thYearAnnouncement3    

 

ครั้งที่ 4

สำหรับผู้ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 กองรวมกันเป็นครั้งที่ 4 

จับรางวัล ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรางวัล วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

โดยครั้งที่ 4 ของรางวัล จะเป็นทองคำแผ่นเมจิ หนัก 3 บาท 3 รางวัล

    ประกาศผลผู้โชคดีครั้งที่ 4 รางวัลพิเศษ คลิ๊กที่นี่   http://bit.ly/30thYearAnnouncement3    

 

รายละเอียดรางวัล มีดังนี้ 

   ครั้งที่ 1 : 24 ต.ค.-30 ต.ค. 2562   

1). คะแนน 3,000,000 แต้ม มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท รวม 1 รางวัล มูลค่ารวม 30,000 บาท 

2). คะแนน 300,000 แต้ม มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท 10 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท

3). คะแนน 30,000 แต้ม มูลค่ารางวัลละ 300 บาท 100 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท

 มูลค่ารวม 90,000 บาท

 

   ครั้งที่ 2 : 31 ต.ค.-13 พ.ย. 2562   

1). คะแนน 3,000,000 แต้ม มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท รวม 2 รางวัล มูลค่ารวม 60,000 บาท 

2). คะแนน 300,000 แต้ม มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท 10 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท

3). คะแนน 30,000 แต้ม มูลค่ารางวัลละ 300 บาท 100 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท

 มูลค่ารวม 120,000 บาท

 

   ครั้งที่ 3 : 14 พ.ย.-23 พ.ย. 2562   

1). คะแนน 30,000,000 แต้ม มูลค่ารางวัลละ 300,000 บาท รวม 1 รางวัล มูลค่ารวม 300,000 บาท 

2). คะแนน 3,000,000 แต้ม มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท 2 รางวัล มูลค่า 60,000 บาท

3). คะแนน 300,000 แต้ม มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท 10 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท

4). คะแนน 30,000 แต้ม มูลค่ารางวัลละ 300 บาท 100 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท

 มูลค่ารวม 420,000 บาท

 

   ครั้งที่ 4 : 24 ต.ค.-23 พ.ย. 2562   

ทองคำแผ่น เมจิ หนัก 3 บาท 3 รางวัล (มูลค่ารางวัลละ 72,000 บาท รวม 3 รางวัล มูลค่ารวม 216,000 บาท)

 

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัดจะทำการดึงข้อมูลหมายเลขสมาชิก All member ของผู้ร่วมรายการทั้งหมด จัดพิมพ์ แล้วนำมาตัดเป็นชิ้นส่วน นำมาจับรางวัลตามวันและเวลาที่กำหนดต่อไป

 

2. ในการจับรางวัลของผู้โชคดีที่จะได้รับคะแนนสะสม All member ของ 7-Eleven แต่ละครั้ง ผู้โชคดีแต่ละท่านมีสิทธิ์จะได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวในแต่ละรอบ

 

3. ผู้โชคดีจะได้รับคะแนน All Member ตามรอบของ 7-Eleven กำหนดเท่านั้น  

 

4. ในการจับรางวัลของผู้โชคดีที่จะได้รับทองคำแผ่น หนัก 3 บาท จำนวน 3 รางวัล ผู้โชคดีทุกท่านที่ร่วมซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562  ผ่านช่องทาง 7-Eleven และเป็นสมาชิก All Member จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลอีกครั้ง

 

5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทองคำ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด, Application 7-Eleven TH ที่มีการลงทะเบียนสมาชิก ALL member เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมหมายเลขสมาชิก ALL member (สามารถดูได้ที่ข้อมูลส่วนตัวบน Application 7-Eleven TH) ที่มีรหัสถูกต้องตรงกับหมายเลขที่ประกาศ เป็นหลักฐานในการรับของรางวัลด้วยตนเอง 

 

6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทองคำ ต้องมารายงานตัวภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทําการประกาศผลเเต่ละครั้ง

 

7. กรณีผู้โชคดีไม่มี  Application 7-Eleven TH ที่มีการลงทะเบียนสมาชิก พร้อมหมายเลขสมาชิก ALL member หรือ บัตรสมาชิกที่แสดงหมายเลขสมาชิก ALL member ที่ถูกต้องมาแสดง หรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลและจะทำการจับชิ้นส่วนเพื่อหาผู้โชคดีคนใหม่มาทดแทนต่อไป

 

8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ที่มีมูลค่าของรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตาม คำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าวเอง

 

9. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถ แลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบเเต่อย่างใด

 

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ของรางวัลใหม่นั้นจะมีมูลค่าเทียบเท่าของรางวัลเดิม

 

11. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อขอรับรางวัลที่บริษัท บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด โทร 02-664-5291 ที่อยู่ :1 อาคารซีพีทาวเวอร์ 2  ชั้น 30 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00น. ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป

 

12. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดเเละสิ้นสุด

 

13. พนักงานและครอบครัวของพนักงาน บริษัท ซีพี เมจิ จํากัด และบริษัทฯ ในเครือ และบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ