ข่าวสาร-กิจกรรม

ซีพี – เมจิ ยกระดับการศึกษาไทย

วันเสาร์ 18 กรกฎาคม 2563

ซีพี – เมจิ ยกระดับการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน สานต่อโรงเรียนประชารัฐ CONNEXT ED อย่างต่อเนื่อง

นายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนประชารัฐ CONNEXT ED หลักสูตร “สร้างคนให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง” พร้อมด้วย คุณวิวัฒน์ ภูมิพิทักษ์กุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  บริษัท ซีพี – เมจิ จำกัด ภายในงาน คุณอุทุมพร แจ่มเมือง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การพัฒนาการศึกษาของไทยในศตวรรษที่ 21" โดยมี คณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนประชารัฐ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลหนองแค โรงเรียนวัดหนองครก โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ โรงเรียนวัดขอนชะโงก และโรงเรียนหินกอง ได้เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน จำนวน 120 คน เข้าร่วมงาน ณ โรงแรม ศุภาลัย รีสอร์ท แอนด์สปา อ.แก่งคอย จ.สระบุรี.