ข่าวสาร-กิจกรรม

Lucky Draw Samsung Galaxy S9

วันอาทิตย์ 1 กรกฎาคม 2561

ทานทุกวันดีทุกวัน ลุ้นโชคกว่า 60 รางวัล

 เมื่อซื้อสินค้าโยเกิร์ตเมจิบัลแกเรียแบบถ้วย แพ็ค4 รสใดก็ได้ 2 แพ็คขึ้นไปต่อใบเสร็จ ที่เทสโก้โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศ ยกเว้นเทสโก้โลตัสเอ๊กซ์เพรส สามารถร่วมรายการได้โดยกด *460*3*ตามด้วยเลขที่ใบเสร็จรับเงิน 15 หลัก หรือ 16 หลัก แล้วกดโทรออก (คิดค่าบริการ 3 บาท/ข้อความ ทุกเครือข่าย AIS, DTAC, TRUE) โดย เลขที่ใบเสร็จรับเงิน ถือเป็น 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล สำหรับลุ้น Samsung Galaxy S9 จำนวน 5 รางวัล เครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติ ไอโรบอท รุ่น รูมบา605 จำนวน 10 รางวัล และ บัตรกำนัลเทสโก้ มูลค่า 500 บาท จำนวน 50 รางวัล

 

รางวัลที่ 1 มือถือ Samsung Galaxy S9 จำนวน รางวัล รางวัลละ 25,490 บาท

รางวัลที่ 2 เครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติ IRobot Roomba 605 จำนวน 10 รางวัล ๆ ละ 10,900 บาท 

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลเทสโก้ มูลค่า 500 บาท จำนวน 50 รางวัล

 

Promotion Period:

กรกฏาคม – 31 กรกฏาคม 2561 กำหนดจับรางวัลวันที่ 20 สิงหาคม 2561

ประกาศรางวัล วันที่ 31 สิงหาคม 2561

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรางวัล:

1.   รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์ เมื่อซื้อโยเกิร์ตเมจิบัลแกเรียแบบถ้วย แพ็ค 4 รสใดก็ได้ 2 แพ็คขึ้นไปต่อใบเสร็จ ที่เทสโก้โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศ ยกเว้นเทสโก้โลตัสเอ๊กซ์เพรส (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น)

2.   ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม – 31 กรกฏาคม 2561

3.   ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเก็บใบเสร็จตัวจริงเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล โดยหลักฐานจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถตรวจสอบรหัสบนใบเสร็จได้

4.  หากใบเสร็จที่ใช้เป็นหลักฐานมีการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำรอยตัวพิมพ์ดีด และมีรอยแก้ไขใดๆ หรือซึ่งได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล

5.    ผู้ร่วมรายการและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

6.    ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ชิงโชคได้โดยไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลเดียวหากผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดระยะเวลาที่เล่นรายการ ตั้งแต่วันที่ กรกฏาคม – 31 กรกฏาคม 2561

7.    ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นเอง เช่น ค่าภาษี มูลค่าเพิ่มค่าใช้จ่ายส่วนตัว และหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น

8.    ผู้ที่ได้รับรางวัล ที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร

9.    ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.  ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสามารถนำไปใช้เผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทฯ ได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

11.  ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้

12.  ผู้ร่วมรายการถือว่ายอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว

13.  คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

14.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พนักงานและครอบครัวของบริษัท ซีพีเมจิ จำกัดบริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด และ และบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

16.  ประกาศผลรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ดังนี้

-        https://www.luckyonegroup.net

-        https://www.facebook.com/meijibulgariayoghurt/

-        https://www.facebook.com/TescoLotus/

-        https://cpmeiji.com/bulgaria-lotus-samsungs9/announce

17.  บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ดูแลเรื่องการจับฉลากจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อยืนยันสิทธิ์ และนัดรับรางวัลภายในวันที่ 30 .. 2561 โดยเตรียมเอกสารดังนี้

17.1       สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

17.2       ทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

17.3       ใบเสร็จ Tesco Lotus ตัวจริง ที่มีรหัสชิงโชคที่สามารถตรวจสอบได้ มาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

17.4       หลักฐานการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ตัวจริง)

17.5       ผู้โชคดีต้องทำการยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

18.  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องมาขอรับของรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ซีพี เมจิ จำกัด (เฉพาะรางวัลที่ 1 และ 2)

19.  รางวัลที่ 3 จะทำการจัดส่งให้กับผู้โชคดีทางไปรษณีย์ต่อไป 

สอบถามเพิ่มเติมโทร  02-5919800 เวลา 09.00-17.00 . (จันทร์-ศุกร์)

Call Center CP Meiji --