ข่าวสาร-กิจกรรม

ระยะเวลาการร่วมสนุกและแลกของรางวัล

วันพฤหัสบดี 7 กุมภาพันธ์ 2562

 

ระยะเวลาการร่วมสนุกและแลกของรางวัล

• สะสมคะแนน: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 ธันวาคม 2562 (ใบเสร็จตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 สามารถร่วมสนุกได้)

• แลกของรางวัล:  1 กุมภาพันธ์ 2562 - 25 ธันวาคม 2562

ของรางวัล http://bit.ly/2GglhDa