ข่าวสาร-กิจกรรม

การสะสมคะแนนใบเสร็จ

วันพฤหัสบดี 7 กุมภาพันธ์ 2562

 

การสะสมคะแนนใบเสร็จ  

• ใบเสร็จเมจิบัลแกเรีย แบบถ้วย หรือ แบบขวด 1 ชิ้น จะได้ 20 คะแนน  

• ใบเสร็จเมจิบัลแกเรีย แบบถ้วย ขนาด 450 กรัม จะได้ 90 คะแนน

 

หรือดูของรางวัลทั้งหมดได้ที่  http://bit.ly/2GglhDa