ข่าวสาร-กิจกรรม

3 ขั้นตอนการร่วมสนุก

วันพฤหัสบดี 7 กุมภาพันธ์ 2562

 

วิธีการร่วมสนุก

• ซื้อสินค้า เมจิ บัลแกเรีย แบบถ้วยหรือขวดก็ได้ แล้วถ่ายรูปใบเสร็จให้ชัดเจน

• อัพโหลดใบเสร็จ ที่ http://bit.ly/UploadBulgaria หรือ Add Line @BulgariaPrivilege

• รับคะแนนสะสม พร้อมแลกของรางวัลสุดพิเศษ  

 

ระยะเวลาการร่วมสนุก

• สะสมคะแนน: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 ธันวาคม 2562 และรับแลกของรางวัลได้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562

 

การสะสมคะแนนใบเสร็จ  

• ใบเสร็จเมจิบัลแกเรีย แบบถ้วย หรือ แบบขวด 1 ชิ้น จะได้ 20 คะแนน  

• ใบเสร็จเมจิบัลแกเรีย แบบถ้วย ขนาด 450 กรัม จะได้ 90 คะแนน