ข่าวสาร-กิจกรรม

ซีพี - เมจิ ผนึกกำลัง กรมอุทยานแห่งชาติฯ และ จ.สระบุรี ฟื้นป่าต้นน้ำ พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น

วันพฤหัสบดี 27 พฤษภาคม 2564

ซีพี - เมจิ ผนึกกำลัง กรมอุทยานแห่งชาติฯ และ จ.สระบุรี ฟื้นป่าต้นน้ำ พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น

คุณธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นประธานกิจกรรมปลูกป่าโครงการ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดินภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จ.สระบุรี ประจำปี 2564 และเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พร้อมด้วย คุณสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และคุณสลิลรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ ซีพี-เมจิ นำเครือข่ายจิตอาสา ร่วมกันปลูกป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดย ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ทั้งหมด 300 กล้า และภายในปี 2564 จะปลูกเพิ่มเป็น 10,000 กล้า ในพื้นที่ 50 ไร่ เพื่อเป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ กับ ซีพี – เมจิ ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อสร้างความมั่นคงของทรัพยากร ธรรมชาติ สังคมและเศรษฐกิจ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น บ้านบุใหญ่ ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี