ข่าวสาร-กิจกรรม

เติมสุข พาน้องสนุก ครั้งที่ 4

วันจันทร์ 21 สิงหาคม 2560

ซีพี-เมจิ ชูโรงงานนมจำลอง คิดส์ซาเนีย แหล่งเรียนรู้คู่ความสนุกกับบทบาทอาชีพแบบผู้ใหญ่ในเมืองเสมือนจริง พร้อมต่อยอดสร้างความสัมพันธ์กับเกษตรกรและคู่ค้า ผ่านกิจกรรม “เติมสุข พาน้องสนุก” ซีพี-เมจิ ในฐานะผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรซ์ ตรา เมจิ ผู้เป็นส่วนหนึ่งในเมืองเสมือนจริง คิดส์ซาเนีย กรุงเทพฯ กับโรงงานนมจำลอง เมจิ ซึ่งเยาวชนผู้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของซีพี-เมจิ สามารถเล่นสนุกและเรียนรู้กับบทบาทอาชีพแบบผู้ใหญ่ และยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนทราบถึงคุณประโยชน์ของนมและรักการดื่มนม เพื่อร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพที่ดี ตามแนวคิด “ชีวิตดี มีได้ทุกวัน” นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรและคู่ค้า จากการจัดกิจกรรม “เติมสุข พาน้องสนุก” อีกด้วย สำหรับกิจกรรม “เติมสุข พาน้องสนุก ครั้งที่ 4” จัดขึ้นเพื่อให้โอกาสแก่น้องๆลูกหลานเกษตรกรโคนม ผู้ส่งนมให้กับซีพี-เมจิ จากโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา ซึ่งน้องๆจะได้เห็นว่าน้ำนมดิบที่ครอบครัวส่งให้กับซีพี-เมจินั้น ได้รับความใส่ใจและพิถีพิถันตั้งแต่กระบวนการผลิต จนได้ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์เมจิ ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ พร้อมส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างไร และ“เติมสุข พาน้องสนุก ครั้งที่ 5” จัดขึ้นสำหรับ โรงเรียนสากลศึกษา บางบัวทอง คู่ค้าของบริษัทฯ มาเล่นสนุกและเรียนรู้กับโรงงานนมจำลอง ซีพี-เมจิ เพื่อเรียนรู้ถึงกระบวนการความเป็นมาของผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพเช่นเดียวกัน