ข่าวสาร-กิจกรรม

ซีพีเมจิ มอบทุนการศึกษา

วันพฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 2562

20 กุมภาพันธ์ 62 คุณวิวัฒน์ ภูมิพิทักษ์กุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสได้นำพนักงานดำเนินกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนลูกหลานเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ผู้ชนะการประกวดเรียงความเรื่อง”การเลี้ยงโคนมอาชีพพระราชทาน ตามศาสตร์พระราชา” ณ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ.วิหารแดง จ.สระบุรี เพื่อปลูกฝังให้ลูกหลานผู้เลี้ยงโคนม อ.วิหารแดง มีความรัก และสืบทอดอาชีพต่อไป
      เป็นการสร้างรายได้ที่มั่งคั่งให้กับครอบครัว ความมั่นคงของแหล่งโปรตีนที่สำคัญของชาติ  ความยั่งยืนในวัตถุดิบหลักน้ำนมดิบของซีพี-เมจิ
     โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอวิหารแดง ปศุสัตว์จังหวัด สหกรณ์จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้