ข่าวสาร-กิจกรรม

กิจกรรม “ดื่มนม ให้น้อง” มูลนิธิโสสะ แห่งประเทศไทยฯ

วันจันทร์ 3 กรกฎาคม 2560

ซีพี-เมจิ สานต่อแนวคิด “ชีวิตดี มีได้ทุกวัน” มอบผลิตภัณฑ์นมและทุนการศึกษาให้น้องๆ มูลนิธิโสสะ แห่งประเทศไทยฯ จากกิจกรรม “ดื่มนม ให้น้อง” ที่คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด โดย คุณชาลินี พูนลาภมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรสัมพันธ์ มอบผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์ เมจิ จำนวน 3,000 ขวด พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท ให้กับมูลนิธิโสสะ แห่งประเทศไทยฯ โดยมี คุณกิตติธัช รุ่งกลั่น ผู้อำนวยการหมู่บ้านเด็กโสสะ บางปู สมุทรปราการ เป็นตัวแทนของมูลนิธิฯ นอกจากนี้ยังมี คุณจิตติมา คนตรง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ และเพื่อนๆ ชาวซีพี-เมจิเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ซีพี-เมจิ ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการบริโภคผลิตภัณฑ์นม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนไทยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และ มุ่งมั่นในการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมูลนิธิโสสะ แห่งประเทศไทยฯ เป็นมูลนิธิหนึ่งซึ่งช่วยเหลือเด็กไทยที่ขาดพ่อแม่ ญาติมิตร เด็กๆจะเข้ามาอยู่ในครอบครัวโสสะซึ่งเป็นครอบครัวทดแทนถาวร โดยเด็กๆจะได้รับการเลี้ยงดูจากแม่โสสะ ด้วยความรักความอบอุ่นและเติบโตขึ้นท่ามกลางสายสัมพันธ์ของพี่น้องชายหญิงในบ้าน นอกจากนี้เด็กๆยังได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ มูลนิธิโสสะ แห่งประเทศไทยฯ แห่งนี้ ทำให้เด็กๆเหล่านี้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น ตามสโลแกน “ชีวิตดี มีได้ทุกวัน”