ข่าวสาร-กิจกรรม

ซีพี-เมจิ สนับสนุน กิจกรรมบริจาคโลหิต

วันศุกร์ 16 สิงหาคม 2562

ซีพี-เมจิ สนับสนุน กิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.10

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และเหล่ากาชาดจังหวัด รับมอบผลิตภัณฑ์นม ซีพี-เมจิ ที่บริษัทให้การสนับสนุน เพื่อส่งต่อไปยังผู้บริจาคโลหิตได้ดื่มเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย โดยมี คุณอรวรรณ ธันย์ชนกพงศ์ ผู้จัดการแผนกพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ซีพี-เมจิ เป็นตัวแทนมอบ ณ ศาลากลาง จ.สระบุรี