ข่าวสาร-กิจกรรม

เติมสุข พาน้องสนุก ปี 2

วันจันทร์ 28 สิงหาคม 2560

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเยาวชนอย่างต่อเนื่องตามนโยบายที่มุ่งเน้นการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้จัดกิจกรรม เพื่อเติมเต็มความสุข กับกิจกรรม “เติมสุข พาน้องสนุก ที่คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ” โดยมี บริษัท เกรทมิลค์ จำกัด ผู้รับซื้อน้ำนมดิบจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ผู้ส่งน้ำนมดิบให้กับซีพี-เมจิ พาน้องๆนักเรียนโรงเรียน บ้านซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี มาสนุกนอกห้องเรียน ให้น้องๆได้สนุกและเรียนรู้ชีวิตจริง ผ่านการทดลองประกอบอาชีพต่างๆ หนึ่งในนั้นคือโรงงานนมจำลอง ซีพี-เมจิ ที่น้องๆสามารถเสริมสร้างพัฒนาการ ทั้งด้านปัญญาและอารมณ์ไปพร้อมๆกัน นอกจากนี้ยังสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพของพ่อแม่ ที่เป็นต้นน้ำ ของซีพี-เมจิ และยังทำให้น้องๆได้เห็นว่า น้ำนมดิบที่ครอบครัวส่งให้กับซีพี-เมจินั้น ได้รับความใส่ใจและพิถีพิถันตั้งแต่กระบวนการผลิต จนได้ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์เมจิ ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ พร้อมส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างแน่นอน