ข่าวสาร-กิจกรรม

ซีพี-เมจิ ร่วมกับ จ.ปทุมธานี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ  

วันจันทร์ 28 กันยายน 2563

นายธีรทัศน์ ศิริแดง ประมงจังหวัดปทุมธานี และนายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีพระบรมราชโองการ ให้ตั้งกรมรักษาสัตว์น้ำขึ้น ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกรมประมงและเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงห่วงใยประชาชนในชนบทให้เข้าถึงแหล่งโปรตีนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานี ประมงจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานเอกชน ซีพี-เมจิ และประชาชน ได้ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในปีนี้  โดยมี คุณวิวัฒน์  ภูมิพิทักษ์กุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ในกลุ่มบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เป็นตัวแทนบริษัท สนับสนุนผลิตภัณฑ์นมเมจิ แก่ นายธีรทัศน์ ศิริแดง ประมงจังหวัดปทุมธานี เพื่อมอบให้แก่เยาวชนและประชาชนจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างเสริมร่างกายให้แข็งแรงและเป็นกำลังใจในการทำความดีต่อไป ณ ท่าน้ำวัดธรรมราษฎร์เจริญผล ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี