ข่าวสาร-กิจกรรม

กรมอุทยานแห่งชาติฯ และ ซีพี - เมจิ ลงนาม MOU เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสามหลั่น จ.สระบุรี

วันพุธ 17 กุมภาพันธ์ 2564

กรมอุทยานแห่งชาติฯ และ ซีพี - เมจิ ลงนาม MOU เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสามหลั่น จ.สระบุรี

     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum  of Understanding) กับ บริษัท ซีพี – เมจิ จำกัด  ในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสามหลั่น จังหวัดสระบุรี เพื่อฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ-อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่  โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ คุณสลิลรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด เป็นผู้ลงนาม