ข่าวสาร-กิจกรรม

ข่าวสารองค์กร

  • สัตวแพทยศาสตร์ จุฬา จับมือ ซีพี-เมจิ ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมเพื่อสุขภาพผู้บริโภค

    วันศุกร์ 5 มีนาคม 2564

  • กรมอุทยานแห่งชาติฯ และ ซีพี - เมจิ ลงนาม MOU เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสามหลั่น จ.สระบุรี

    วันพุธ 17 กุมภาพันธ์ 2564

  • ซีพี - เมจิ เดินหน้าพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

    วันพฤหัสบดี 8 ตุลาคม 2563