ข่าวสาร-กิจกรรม

ข่าวความรับผิดชอบสังคม

  • ช่วยเหลือครอบครัวพนักงานขายคู่ค้าเอเยนต์

    วันจันทร์ 10 กันยายน 2561

  • ซีพี-เมจิร่วมกิจกรรม CSR กับโรงเรียนนายร้อยจปร.

    วันจันทร์ 10 กันยายน 2561

  • อนุรักษ์ป่า รักษ์ปลา รักเขาสามหลั่น

    วันเสาร์ 21 ตุลาคม 2560