ข่าวสาร-กิจกรรม

ข่าวความรับผิดชอบสังคม

  • ซีพี-เมจิ เดินหน้า “โครงการส่งต่อพลัง สตรองไปด้วยกัน” บรรเทาวิกฤติการณ์โควิด-19 สร้างศูนย์พักคอยชุมชน ในอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

    วันพฤหัสบดี 5 สิงหาคม 2564

  • ซีพี-เมจิ เดินหน้าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูผู้สอน รร.ประชารัฐ CONNEXT ED จ.สระบุรี

    วันเสาร์ 28 พฤศจิกายน 2563

  • กิจกรรมเปิดประตูสู่โลกกว้าง English Camp  Connext Ed 1 โดยการสนับสนุนของ ซีพี-เมจิ

    วันเสาร์ 14 พฤศจิกายน 2563