ข่าวสาร-กิจกรรม

CP-Meiji School Tour ONET วิชาภาษาอังกฤษ

วันพุธ 22 พฤศจิกายน 2560

15 พฤศจิกายน 2560 - เริ่มแล้วกับกิจกรรม 'School Tour พร้อมฟิต พิชิต ONET อังกฤษ'

กิจกรรม School Tour นี้เป็นเฟส 1 ของโครงการ "เมจิ เทนไซ รุ่น 4 พร้อม ฟิต พิชิตข้อสอบ ม.1" โดยทีมซีพี-เมจิพาคุณครูเข้าไปติวเข้มวิชาภาษาอังกฤษให้น้องๆ ชั้นป.6 ถึงโรงเรียน พร้อมวิเคราะห์ผลคะแนนที่ได้จากการทำ online pre-test ก่อนหน้านี้ เพื่อปิดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง และช่วยให้น้องๆ ทำคะแนนวิชาภาษาอังกฤษได้สูงขึ้น กิจกรรมได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยม น้องๆ ทุกคนต่างตั้งใจเรียน และได้รับเทคนิคการทำข้อสอบกลับไปมากมาย  Schoo Tour เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ธันวาคม 2560 สามารถติดตามข้อมูลและกิจกรรมต่างๆได้ที่  https://m.facebook.com/cpmeijitensai/