3 ขั้นตอนเตรียมสอบเข้า ม. 1
1
GUIDANCE
แนะแนวสอบเข้า ม. 1
2
ข้อสอบออนไลน์
ค้นหาจุดอ่อน
3
LEARNING
ติวเข้มสอบเข้า ม. 1
Success story
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเมจิเทนไซ รุ่น 3 ที่สอบได้ตามเป้าหมาย

*** จากผลสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน