ข่าวสาร-กิจกรรม

ประกาศรางวัลร่วมฉลองเมจิบัลแกเรียครบ 5 ปี

4 October 2019

ร่วมฉลองเมจิบัลแกเรียครบ 5 ปี มี Big Surprise เพียง ชม แชร์ สมัคร มีสิทธิ์ลุ้น Samsung Galaxy Note10+ 256GB Aura Glow และของรางวัลมากมายกว่า 100 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท

 

รายชื่อผู้โชคดี รับ Samsung Galaxy Note10+ 256GB Aura Glow

1. คุณญาณิศา แพสุวรรณ์

 

รายชื่อผู้โชคดี รับ ตั๋วชมภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 1 ใบ

1. คุณจิราวัฒน์ เขื่อนพันธ์

2. คุณซีลา เจ๊ะโกะ

3. คุณวรรณิภา จันเหลือง

4. คุณณัชชารีย์ พันธุรัตน์ปรีชา

5. คุณนิติภรณ์ พูดเพราะ

6. คุณแสงระวี ขุนสงคราม

7. คุณสุดาดาว สุทธิพงศ์

8. คุณตรีวุฒิ พรหมศร

9. คุณดนัย เเย้มมี

10. คุณทิพย์เกษร วงศ์กาศ

11. คุณดารีนี จาแน

12. คุณสุพิชา ศรีปัตเนตร

13. คุณปกป้อง สุทธสินธุ์

14. คุณนาตยา ดวงกางใต้

15. คุณSupattra PhooSrimuang

16. คุณอรรถพงษ์ อารมย์เสรี

17. คุณKhag Siriwan

18. คุณสมโภชน์ เลิศจิตรการุณ

19. คุณsuwapit butsara

20. คุณชาคริต สิงห์เสน

21. คุณKanistha Utaphom

22. คุณแก้วขวัญ แม้นมาศ

23. คุณBaba Gampong

24. คุณPreyaporn Mayps

25. คุณพัน เฟี้ยว

26. คุณNarin Phusimuang

27. คุณเพชรรินทร์ เรือนทศ

28. คุณThitipong Vichitvaranont

29. คุณจันทร์จิรา จิ้วผกานนท์

30. คุณพิมพ์ใจ สว่างรัตน์

31. คุณณัฐพงษ์ วันคำ

32. คุณสุภนิดา อุตยะราช

33. คุณรัฐสิมา ศรัณย์วิษุวัต

34. คุณกนกพล ชูตระกูล

35. คุณศุทธหทัย จิตรวิกรานต์

36. คุณจิรัฏฐ์ ตันตินิกุลชัย

37. คุณกำพล อุปโย

38. คุณPloy Naruk

39. คุณจันทราภา ทิพย์เนตร

40. คุณสวิก วิหกโต

41. คุณฟักต้ม มะนาวดอง

42. คุณThida Prasomphon

43. คุณSupat Ongvisetpaiboon

44. คุณTerdthai Saikosoom

45. คุณอานนท์ พันธุรัตน์

46. คุณKorkaew Kaewsila

47. คุณจิรกร ยี่พบาง

48. คุณฟาตือเม๊าะ แวกาจิ

49. คุณน้ำเพชร ชาติน้ำเพชร

50. คุณสุพรรษา โพธิ์ชัยทอง

51. คุณพรรณพัชนันท์ เลขะผล

52. คุณNittaya Tadkaew

53. คุณWichet Tanomdee

54. คุณTanin Kwanyajai

55. คุณวริทธ์ธรณ์ พรมสาขา ณ สกลนคร

56. คุณYanyong Khaimuk

57. คุณWanwipa Mongkholpho

58. คุณThamon wonglapsuwan

59. คุณกนกวรรณ แก้วลิ

60. คุณกฤษณา วงค์ษารัฐ

61. คุณนัฏฐา พุทธาวันดี

62. คุณหฤทัย สุขตะคุ

63. คุณธิติวัฒน์ วีราพัชร์ธนาธร

64. คุณพีชจริยา กาญจนรักษ์

65. คุณพิรัชชยา คีรีจิตรโอฬาร

66. คุณเกรียงไกร นะดม

67. คุณตตืยะ เทพจันตา

68. คุณสุนัน ขันตี

69. คุณAeidah Sadiyamu

70. คุณธนัชญกร วงษ์แดง

71. คุณNutnicha Tantan

72. คุณเชื่อกผูกตาย ใจผูกพันธ์

73. คุณชลลดา เปล่งปลั่ง

74. คุณMee Srihara

75. คุณอิ'ตัวเล็ก ของงยุทธ

76. คุณวิภาดา สังข์สุวรรณ

77. คุณสุรดา กันทะเสลา

78. คุณJuthamas Tonpang

79. คุณวรัญญา คุณะลา

80. คุณสุภาภรณ์ สีหไตร

81. คุณAon Nalijan

82. คุณPichet Chumwong

83. คุณสุธิดา สมณา

84. คุณจินตนา วรโชติชูวิทย์

85. คุณมงคล โกศลวิทยาธรรม

86. คุณSuchana Dusitnanond

87. คุณผกาพันธ์ ทรัพย์สมบัติ

88. คุณกาญจนา แก้วไกรแสง

89. คุณจิตติกานต์ สุขดี

90. คุณพราวเดือน ฉัตรเจริญทรัพย์

91. คุณสุมาลี เทศนอก

92. คุณพัทธนันท์ แซ่ภู่

93. คุณสุพัตรา เครือวัลย์

94. คุณศศิธร อุทรักษ์

95. คุณพนิดา สุกแสง

96. คุณSataporn Khlailor

97. คุณธนัยนันท์ ไปรยารมัย

98. คุณศุภชัย คนเฉียบ

99. คุณธิดารัตน์ คุ้มกุดขมิ้น

100. คุณพิชญา สุขขะนิวาสน์

 

หมายเหตุ

1. เตรียมหลักฐาน
ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเตรียม บัตรประชาชน เป็นหลักฐานในการรับรางวัล พร้อมกับ capture หน้าจอที่แชร์คลิป ไปยังหน้าเฟสบุ๊คของคุณ (พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ) พร้อม hashtag #5ปีเมจิบัลแกเรีย

 

2. ติดต่อรับของรางวัล
สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้าได้ทาง LINE@ ที่ @BulgariaPrivilege (เติม @ ด้านหน้าด้วย) หรือ คลิกด้านล่างที่แถบ ศูนย์บริการลูกค้า (จ-อา เวลา 10.00-19:00น ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ลูกค้าแจ้งข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ ให้ครบถ้วน เพื่อรับของรางวัล

 

3. ชำระภาษีและติดต่อรับของรางวัล
สำหรับของรางวัล มูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับหรือตามที่กฎหมายกำหนด