ข่าวสาร-กิจกรรม

Corporate News

  • สัตวแพทยศาสตร์ จุฬา จับมือ ซีพี-เมจิ ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมเพื่อสุขภาพผู้บริโภค

    5 March 2021

  • กรมอุทยานแห่งชาติฯ และ ซีพี - เมจิ ลงนาม MOU เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสามหลั่น จ.สระบุรี

    17 February 2021

  • ซีพี - เมจิ เดินหน้าพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

    8 October 2020