ข่าวสาร-กิจกรรม

CSR News

  • ซีพี-เมจิ เดินหน้าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูผู้สอน รร.ประชารัฐ CONNEXT ED จ.สระบุรี

    28 November 2020

  • กิจกรรมเปิดประตูสู่โลกกว้าง English Camp  Connext Ed 1 โดยการสนับสนุนของ ซีพี-เมจิ

    14 November 2020

  • ซีพีเมจิมอบทุนการศึกษา

    24 January 2019