ข่าวสาร-กิจกรรม

CSR News

  • ซีพีเมจิมอบทุนการศึกษา

    24 January 2019

  • โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ

    22 January 2019

  • โครงการ ปลูกป่า สานฝัน เพิ่มพันธุ์ปลา ซีพี-เมจิ

    10 September 2018