ร่วมงานกับเรา ซีพี-เมจิ

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด มีความต้องการรับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อร่วมพัฒนาทีมงานและ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

ฝากประวัติออนไลน์

ตำแหน่งงานว่าง

 • Production Supervisor

  หน้าที่รับผิดชอบ

  -

  รายได้ (บาท) : 0

  คุณสมบัติ :

  - B.S. Degree in Food Science, Chemistry or related Science. - 1 - 3 years of Food production experience. (A new graduate is welcome.) - Have excellent analytical and communication skills.

  สถานที่ทำงาน : Saraburi

  สมัครงาน
 • Quality System Supervisor

  หน้าที่รับผิดชอบ

  - Independently evaluating procedures in the business relative to GMP (Good Manufacturing Practices), ISO (International Organization for Standardization). - Plan, develop and implement training in regards to regulatory requirements, configuration management. - Interact successfully with individuals and groups on behalf of the Quality Systems department. - Provide consultation to project teams on Quality Systems requirements, including documentation, escalations, training, complaints and various business enabling software applications.

  รายได้ (บาท) : 0

  คุณสมบัติ :

  - B.S. Degree in Food Science, Food Technology, Food Process Engineering and related field. - 0 - 2 years experience in food manufacturing. (A new graduate is welcome.) - Have excellent analytical and communication skills.

  สถานที่ทำงาน : Saraburi

  สมัครงาน
 • เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

  หน้าที่รับผิดชอบ

  - รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย (เช่น งานเอกสารและข้อบังคับต่างๆ) - จัดกิจกรรมเสริมสร้างการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรและวัดประสิทธิผลของการดำเนินงาน - สังเกต ตรวจสอบ และดูแล งานด้านสิ่งแวดล้อม หากพบจุดบกพร่องหรือความเสี่ยงใดๆ ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาและนำเสนอเป็นโครงการเพื่อปรับปรุงต่อไป

  รายได้ (บาท) : 0

  คุณสมบัติ :

  - กระตือรือร้นและมีทัศนคติการทำงานในเชิงรุก

  สถานที่ทำงาน : จ.สระบุรี

  สมัครงาน
 • BPI - Implementor

  หน้าที่รับผิดชอบ

  - Gather information from customers regarding their needs and wants or identify opportunities for improvement - Keep accurate records for other departments - Effectively manage time and resources - Establish meetings with each implementing customer - Address, track and escalate customer issues that arise during implementation

  รายได้ (บาท) : 0

  คุณสมบัติ :

  - Bachelor of Computer Science, Computer Engineering and related field - Good communication Skill - Project Management Skill

  สถานที่ทำงาน : Saraburi

  สมัครงาน