ร่วมงานกับเรา

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด มีความต้องการรับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อร่วมพัฒนาทีมงานและ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

ฝากประวัติออนไลน์

ตำแหน่งงานว่าง

 • Production Supervisor

  หน้าที่รับผิดชอบ

  -

  รายได้ (บาท) : 0

  คุณสมบัติ :

  - B.S. Degree in Food Science, Chemistry or related Science. - 1 - 3 years of Food production experience. (A new graduate is welcome.) - Have excellent analytical and communication skills.

  สถานที่ทำงาน : Saraburi

  สมัครงาน
 • R&D Supervisor

  หน้าที่รับผิดชอบ

  -

  รายได้ (บาท) : 0

  คุณสมบัติ :

  - B.S. Degree in Food Science, Chemistry or related Science. - Atleast 1 year of Product Development, R&D experience. - Have excellent analytical and problem solving skills.

  สถานที่ทำงาน : Saraburi

  สมัครงาน
 • เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

  หน้าที่รับผิดชอบ

  - รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย (เช่น งานเอกสารและข้อบังคับต่างๆ) - จัดกิจกรรมเสริมสร้างการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรและวัดประสิทธิผลของการดำเนินงาน - สังเกต ตรวจสอบ และดูแล งานด้านสิ่งแวดล้อม หากพบจุดบกพร่องหรือความเสี่ยงใดๆ ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาและนำเสนอเป็นโครงการเพื่อปรับปรุงต่อไป

  รายได้ (บาท) : 0

  คุณสมบัติ :

  - กระตือรือร้นและมีทัศนคติการทำงานในเชิงรุก

  สถานที่ทำงาน : จ.สระบุรี

  สมัครงาน